Header post legalsen

Affaire ADJI Sarr – Bougane Gueye ne soutient pas Sonko « Lou takh douma thi wax moy »

par

(Vidéo) Affaire ADJI Sarr – Bougane Gueye ne soutient pas Sonko « Lou takh douma thi wax moy »

Regardez !